Veel mensen willen graag anders leven. De meesten zeggen er alles voor over te hebben. Maar is dat ook werkelijk zo?

Ik kom vaak mensen tegen die ontevreden zijn met hun huidige leven. Ze zijn niet eens fysiek ziek, maar ze voelen zich ongelukkig en onmachtig om er iets aan te doen. Dat klopt, ze zitten dan klem in vaste denk- en  leefpatronen: ontevredenheid met het werk, saai leven thuis, gevoel tekort te komen, bang om beoordeeld te worden, boos zijn op zichzelf en anderen, steeds weer wat anders willen meemaken, zich ongelukkig voelen, angst niet mee te tellen, eenzaamheid, onzeker over het uiterlijk, bang voor ouder worden en ga zo maar door…. We hebben miljoenen gedachten die onze kwaliteit van leven kunnen ondermijnen. Deze gedachten brengen vervelende emoties met zich mee die we niet willen beleven. Er wordt (ook in Nederland) veel geld uitgegeven aan ‘tijdelijke compensatie’ van deze vervelende, soms depressieve, gevoelens. We vechten ertegen, we willen ze uit de weggaan, we drukken ze weg….. We willen ze niet! Als we ons écht onmachtig en depressief voelen, vragen we anti-depressieva…. met alle gevolgen van dien. Andere manieren om voor dit ‘ongelukkig-zijn’ te vluchten, zijn: nieuwe spullen kopen, meer tv kijken, meer alcohol drinken en/of drugs gebruiken, extreme sex, vakanties en uitstapjes, verwaarlozing van de dagelijkse zelfzorg, enz. Daarom geven we er veel geld aan uit. En we willen graag geloven dat het normaal is. Maar wat leveren die acties op langere termijn op? Juist ja: niet die wezenlijke verandering. Sterker nog, er ontstaat een steeds grotere teleurstelling, omdat we er geen langdurig bevredigend gevoel aan overhouden. Daardoor groeit de onmacht steeds verder.

Er zijn ook mensen die, uitgedaagd door de onmacht, op onderzoek uitgaan. Zijn weten diep van binnen dat de oplossing in henzelf ligt en ze zijn bereid naast tijd en aandacht ook geld te investeren voor gedegen begeleiding hierbij. En het loont! De oplossing voor gelukkig zijn, is de verbinding met je wezenlijke zelf te vinden. Dat klinkt vaag, omdat je aanvankelijk niet weet hoe dat werkt. Maar als je ermee bezig gaat, blijkt het de meest logische, praktische, heldere en natuurlijke manier van leven te zijn die je terug brengt naar de balans in jezelf, in een zelf-bepaald leven. Je wezenlijke zelf leren kennen, je eigen kwaliteiten ontdekken en inzetten, door je zwakheden heen je werkelijke potentie vinden, liefde en mededogen voor jezelf en anderen ontwikkelen, leven vanuit zelfvertrouwen, eigenwaarde en zelfachting, in vrede leven, jezelf in eerlijkheid uitdrukken, levensvreugde ervaren, kunnen omgaan met moeilijke situaties, noem maar op …… DAT is waarvan we wérkelijk gelukkig worden! Het geluk zit in de beleving van ons innerlijk leven. En …. er is een heel groot bijkomend voordeel: ons lichaam en onze psyche worden er veel gezonder van!

Omdat we te veel denken het geluk buiten ons te kunnen halen, geldt ook dat we de aangeleerde denk-en leefgewoonten moeten ombuigen: de aandacht mag naar binnen, naar onze behoeften, naar de beleving van onszelf in ons dagelijks leven. En die is veel mooier dan we nu vanuit het ‘oude denken’ kunnen bedenken. Eerst naar binnen, om daarna los te kunnen komen van het dualisme in onszelf. Op weg naar zelf-realisatie.

Dat vraagt een ander geldbestedings-patroon. Het is dus een keuze: waaraan geef je je geld uit: aan tijdelijk verzetjes of aan ZELF-ontwikkeling?