Pauze nemen, even rustig aan, stilstaan bij …… in onze snelle maatschappij lijkt het tijdverspilling, maar er gebeuren automatisch erg veel belangrijke dingen in ons hele systeem. 

De rust in het denken zorgt ervoor dat de nieuwe ervaring kan ‘indalen’ in wat je al weet, waardoor nieuwe kennis aan de oude kan worden gekoppeld, of ervoor in de plaats kan komen. Rust zorgt er ook voor, dat die kennis wordt gekoppeld aan de innerlijke wijsheid, het diepere weten, waardoor er meer wijsheid vrij komt. Je ‘aha!-beleving’ maakt dat kenbaar. “Oh, maar dan werkt dat zo en dat heeft dan daarmee te maken…”, is wat je innerlijk kunt bemerken.

Bewust stilstaan bij iets levert dus meer op dan doorgaan, het levert veel op aan inzichten en wijsheid. ‘Bewust’ is daarvoor wel een voorwaarde; bewust, in hier en nu, zonder te bekritiseren. Wij mogen zelf kiezen tussen stilstaan of doorgaan. Als we stil staan bij nieuwe inzichten, doet ons zelf-lerend-vermogen de rest van de verwerking.

“Als het denken stilligt, kun je wijsheid waarnemen!”