ONDERWIJS…….. controle of vertrouwen?

Dat het niet lekker loopt in het reguliere onderwijs is nu wel duidelijk. Alle partijen voelen zich niet op hun gemak. Er mag nu dus écht iets gebeuren. Niet weer iets anders van hetzelfde in cognitie, maar een wezenlijke verschuiving die te maken heeft met de innerlijke beleving: van de angstige controle naar het spannende vertrouwen, waar het werkelijke leven zich afspeelt.

Vertrouwen in het de onzekerheid van het niet-weten is héél erg spannend, vooral thuis en in het onderwijs.

Er zijn verschillende momenten in het begeleiden van kinderen waarin je je angstige controle kunt loslaten en de uitnodiging kunt aangaan om je met wezenlijk vertrouwen te verbinden. Een paar mogelijkheden om dat eens te proberen:

thuis
Een kind heeft een aangeboren beschermings-systeem in haar/zijn lichaam. Als het kind iet ‘gevaarlijks’ doet in de ogen van de ouders, is het aan de ouders of en wanneer zij ingrijpen. Het kind moet in de gelegenheid worden gesteld om zich bewust te worden van zijn zelfbeschermings-vermogen, omdat hij zijn zelf-verzekerdheid moet kunnen ont-wikkelen. Het kind zal, als het de ruimte krijgt, zelf aanvoelen of het iets wel of niet moet doen; het lichaam geeft dat natuurlijke signaal af.
Hoe meer het kind wordt beschermd, des te minder wordt er gebruik gemaakt van het natuurlijke signaal en des te meer kom er een angst-signaal voor in de plaats….. zowel bij het kind als bij de ouder.

op school
Je hoeft niet alle (feiten-)kennis voor de toekomst in een kind te proppen.
Een kind leeft in grote verbinding met een natuurlijke levenswijsheid die het op zijn eigen moment weet aan te boren. Ook heeft het kind een zelf-lerend-vermogen met interesse in zaken die precies bij hem/haar passen. Hierdoor zal de jonge mens vanuit eigen behoefte op zoek gaan naar de info of de vaardigheid waarmee hij zich wil ontwikkelen.

Het is van groot belang dat het kind die verbinding met zijn eigen wijsheid en zijn eigen leer-behoeften bewust ontdekt. Als wij volwassenen de moed hebben om die toegang open te laten, blijft het gewoon beschikbaar…. een leven lang! Daardoor kan zijn persoonlijkheid zich optimaal ont-vouwen…. zoals hij is bedoeld te zijn.

Het spannende voor ons volwassenen is de fase van het loslaten van de controle en over te stappen op wezenlijk begeleiden. Daarvoor is MOED nodig, moed om te vertrouwen in het leven zelf! EN de moed om zelf in de wezenlijke wijsheid van het eigen leven te verdiepen.

Dat is een uitnodiging aan ouders, leerkrachten EN overheid!