We zijn het zo gewend: hard werken om mooie spullen te kopen en lekker op vakantie te gaan. Genieten noemen we dat. Eindelijk de druk van het werken loslaten en doen waar je zelf zin in hebt…….

Wat drijft ons, dat we zoveel van onszelf geven en er niet genoeg tevreden mee zijn?

De statistieken vertellen dat in Nederland ca. 20% van de werkenden ziek is door een burn-out of burn-out gerelateerde klachten. Ik durf te zeggen dat dit percentage zeker twee keer zo groot is, want de meeste mensen kunnen het niet herkennen of durven het niet te bekennen.

Eigenlijk willen we niet zo hard werken en onszelf verliezen in de hectiek van alle dag, maar we doen het wel. Waarom?
We zijn het gewend door de culturele gewoonten, door het idee dat we al die luxe spullen en verre vakanties nodig hebben om gelukkig te zijn. Want zo denken we er toch allemaal over? We worden gelokt door reclames in combinatie met ons eigen gevoel van tekort komen als we er niet aan mee kunnen doen. Een vicieuze cirkel.

In mijn praktijk komen vaak mensen met burn-out. Dat is een nare ziekte, eigenlijk een algehele misére van je menselijke gestel. Je voelt je onmachtig, diep ongelukkig en vaak ook lichamelijk kwakkelend. En als ik vraag: “Wat heb je ervoor over om je weer gezond en gelukkig te voelen?”, dan zegt iedereen: “Alles!” En dat bedoelen ze ook echt. Maar waarom lukt dat toch niet zo makkelijk als we denken?

Dat komt omdat we zo vast zitten in gewoontes, in leefpatronen, in overtuigingen, in schuldgevoelens, in angsten voor tekort in de toekomst, enz. De automatismes in ons eigen menselijke systeem zijn onze leidraad geworden en omdat we met z’n allen deze culturele leidraad volgen, lijkt het alsof het de enige juiste houding is, de gezamenlijke waarheid.

Maar het is slechts een gezamenlijk automatisme, in stand gehouden door onze eigen onzekerheid en de economie; onzekerheid voor de toekomst en voor het oordeel van anderen. En dát is nu precies nodig: de andere kant op gaan, de moed om wél je eigen pad te gaan en je eigen wezenlijke behoeften te volgen. Die kun je leren kennen als je ‘naar binnen kijkt’ en weer verbinding maakt met je innerlijke beleving. Daarvoor heb je tijd en aandacht nodig; voor je-Zelf.

Is dat egoïsme of liefdevolle zelfzorg? Je raadt het al: liefdevolle zelfzorg. Je wilt jezelf het beste geven op een manier waardoor je gezonder en vrediger wordt. Je zorgt voor een heldere geest, een vreugdevol hart, een vitaal lichaam en een stabiele psyche. Het is zelfs je plicht als mens om daarvoor zelf zorg te dragen. Je ontdekt dan langzamerhand een nieuwe weg die de behoeften van je wezenlijke zelf behartigt.

Dit gaat niet ten koste van het geluk of de gezondheid van de ander; hoogstens ten koste van oude gewoonten. Anderen kunnen zeggen dat je je onttrekt aan de gezamenlijkheid, dat je egoïstisch bent als je niet die oud-vertrouwede keuze maakt waarop zij rekene, dat je verandert en voor hen niet meer zo leuk doet. Tóch is deze stap nodig om van je belemmerende en soms zelfs ziekmakende patronen af te komen. Een moedige stap dus, om liefdevol voor jezelf te zorgen. En…. als je dat voor jezelf goed regelt, heb je ook de vaardigheid om het voor een ander te doen, zonder jezelf te verliezen!