• Welkom bij jeZELF

  BURN-OUT begeleiding met ELPH-coaching

 • bewust ZIJN

  beseffen dat je natuurlijke leven voorrang heeft

 • vertrouw jeZELF

  sturing vanuit je wezen

Wat kan ELPH-coaching voor je leven betekenen?

PERSOONLIJK LEIDERSCHAP

 • je potentie herkennen, erkennen en uitleven
 • je bewust-zijn ontwikkelen o.b.v. een persoonlijkheidsanalyse
 • zelf-sturend leven en werken
 • jezelf kenbaar maken in eerlijkheid
 • je sterke en zwakke kanten erkennen en gebruiken
 • mededogen en geduld ontwikkelen voor jezelf en de ander
 • harmonieus samenwerken
 • respectvol partnerschap creëren
 • liefdevol leiderschap ontwikkelen in je bedrijf

GEZONDHEID

 • stress, je vriend of je vijand
 • burn-out: start de zoektocht naar jeZELF
 • hooggevoeligheid herkennen en verzorgen
 • trauma’s doorzien en verwerken
 • je zelf-genezend-vermogen minder belasten
 • ziekmakende leefpatronen herkennen, erkennen en veranderen
 • holistische samenwerking tussen geest, ziel en lichaam bevorderen
 • liefdevol omgaan met je ziekte
 • familiaire aanleg herkennen en ombuigen

ONDERWIJS

 • levens-bewust en zelf-verantwoordelijk leren
 • de mens in het centrum van zijn eigen leerproces
 • inzicht ontwikkelen in de integrale leerprocessen in de mens
 • vertrouwen ontwikkelen in het (eigen) zelf-lerend-vermogen
 • geest, ziel en lichaam gelijkwaardig ontwikkelen
 • het belang van de persoonlijke levenslessen behartigen
 • mens-ontwikkeling: een vanzelf doorgaand proces
 • meer ontwikkeling door minder bemoeien

ELPH gaat over JOU…. in JOUW dagelijks leven.

Je bent precies goed zoals je bent, absoluut. En het is erg fijn als je eigen gedachten óók kunnen geloven dat je perfect bent.

Elph-coaching helpt je om jeZELF te beleven, in vrede en te beseffen wie je wezenlijk bent. Elph-coaching neemt je mee via de levenswetten van de mens, een natuur-creatie van liefde, die je leiden naar innerlijke vrede.

Wanneer je die kosmische wetten van de schepping kent en ermee in vrede bent, ben je in levens-balans. Hier is geen stress, wel levensvreugde. Je beschikt dan over de mogelijkheid te spelen met je innerlijke krachten; je dagelijks leven is je speelveld. Dit is de waarachtige creativiteit die je de mogelijkheid geeft om jouw weg te vinden in wat er ook in je leven gebeurt. Bewustheid op dit vermogen heeft invloed op je algehele welzijn, op je mentale, emotionele en fysieke GEZONDHEID, je familieleven, je werk en je financiën, je relaties, je dagelijks leven en je toekomst. Alles komt in een ander licht te staan.
PERSOONLIJK LEIDERSCHAP op je ontwikkelingsweg naar zelf-verwerkelijking gaat over bewustzijnsvergroting, zelf-bewustzijn, zelf-achting, zelf-waardering, zelf-vertrouwen, zelf-liefde, zelf-uitdrukking, zelf-begrip, zelf-waarneming, zelf-kennis.

ELPH-coaching het is een lichte en diepgaande procesbegeleiding bij verandering in mens en organisatie.

ONDERWIJS
Ik zet me ervoor in deze leef-wijsheid juist in het onderwijs aandacht te geven. De mens heeft van nature deze leef-wijsheid in zich en het zou goed zijn voor hun algehele ontwikkeling als kinderen dat zouden mogen be-leven en behouden op school.

Ik begeleid leerkrachten en management-teams om zich deze leef-wijsheid weer te her-inneren, opdat de kinderen/jongeren bewust, zelf-sturend en authentiek opgroeien en onze samenleving geleidelijk aan gezond en wezenlijk gelukkig zal zijn. Vertrouwen is nodig, in het recht op bewust leven vanuit de eigen vrije wil.

 ELPH-coaching

Mijn gesprekken met jou voelen als thuisgekomen in datgene wat ik altijd zocht.

Jeaninefinancieel teamleider

2-daagse intensive  burn-out begeleiding

De dagen bij jou zijn erg fijn geweest. De rust is wedergekeerd. Bij jou mag ik zijn wie ik ben, met alles wat er is. Het heeft me geholpen om de focus weer te leggen op datgene wat ik echt belangrijk vind.

Anneliesleerkracht BAO

over een MT-training

Elke keer weer wonderbaarlijk hoe de zelf-genezende en zelf-lerende kracht in ieder mens aan het werk is in stilte en rust; hoe zich steeds weer onverwachte en logische wendingen manifesteren, ten goede van de individu en de gehele organisatie.

Hannylevenscoach en trainer

beLEEFjeZELF-dag: de relatie tussen stressgevoeligheid en geboortedatum

“Mooie, diepe dag! Fijne sfeer en veel persoonlijke begeleiding.”
“Nieuwe inzichten over mezelf op een lichte manier bekeken.”
“Praktische info, makkelijk toepasbaar in mijn dagelijks leven.”
“Dit wil ik absoluut verder uitdiepen.”

Froukje en Lisannemedewerkers in de thuiszorg

 middag-workshop: Vrede, het beste medicijn voor je gezondheid

“Wat een prachtige ontdekking; ik ben onder de indruk!”
“Ik begrijp nu beter hoe ik zelf van stress naar vrede kan komen en ik voel ook dat ik graag de moeite wil doen om dat in het dagelijks leven te oefenen.”

Erna, Egbert, Sjoerd

stilte- bezinningsweek 2013
Ik heb deze week ervaren als een transformatie-week naar licht en liefde.
De beleving van wezenlijke verbinding geeft mij een diep, rijk gevoel waarvoor ik dankbaar ben.

SuzePO-leerkracht Vrije School

beLEEF-jeZELF-dag   ‘kwetsbaar en krachtig tegelijk’

Heb je behoefte aan aandacht voor jezelf en het aangaan van blokkades waar je last van hebt? Doe dan mee aan één van de dagen van beLEEFjeZELF. Met liefde en warmte word je begeleid op jouw eigen weg. Gun jezelf deze kans!

AnneliesMT en schoolcoach PO

  een beLEEFjeZELF-dag

Ik heb veel nascholingen gedaan. Dít bewijs van deelname heeft voor mij de meeste betekenis, omdat het niet gaat om het behaalde resultaat, maar om iets véél wezenlijkers!

SanneMBO-docent

  burn-out 

De ELPH-therapie heeft mij geholpen met een enorme vaart vanuit mijn burn-out te herstellen naar kwaliteit van leven en zijn. Ik heb nu het gevoel dat ik voluit mijn eigen leven leef! En dat voelt fantastisch!

Addie leerkracht PO 2009

  beLEEFjeZELF-dag   ‘zelfreflectie en het spiegeleffect van de buitenwereld’

BeLEEFjeZELF met en zonder masker. Wat een mooie ontdekking leverde dit op. ‘Mijn ware gezicht tonen’, want ik mag mezelf laten zien, zoals ik ben. En door het dragen van een masker, wat ik vaak doe, beperk ik mezelf. Het lijkt veilig, maar dan verberg ik dingen. Eerlijker is het om mezelf helemaal te laten zien. Dat werkt bevrijdend.

MaaikeVO-coördinator zingeving

   ELPH-persoonlijk leiderschap

Ik ben nu in het vertrouwen waar ik wil zijn: ik vertrouw voor de volle 100% op de juistheid van de goddelijke schepping. Zonder angst, maar met een nieuwsgierigheid om nieuwe uitdagingen aan te gaan, vanuit de liefde die mij toebehoort.

Hansaannemer en spiritueel begeleider

 beLEEFjeZELF-dag  ‘fouten bestaan niet’

De dag verliep in een veilige en liefdevolle sfeer waarin het niet ging om goed of fout, maar om het verkennen van alle mogelijkheden die je hebt om volledig in je eigen kracht te gaan staan en een nieuwe passende weg te kiezen. Het was een soort ontdekkingsreis met verrassende ontdekkingen.

MaaikeVO-leerkracht

De Liefde is de grootste macht
die er in het universum is.

Wil je je verdiepen in je wezenlijke ZELF?
Dat kan met een
ELPH-Persoonlijkheids-Analyse.
Voor meer info:

 


info over opleidingen tot
ELPH-coach en ELPH-therapeut

vv

© Copyright - Hanny van Putten
error: Content is protected !!